مجتمع تفریحی اقامتی بوشهر

تجاری
مجتمع تفریحی اقامتی بوشهر
مکان
بوشهر
کارفرما
شهرداری بوشهر
مساحت
60480 مترمربع
سال اجرا
1396