خط 2 قطار شهری تبریز

طراحی مترو
حمل و نقل
خط 2 قطار شهری تبریز
مکان
تبریز
کارفرما
قطار شهری تبریز
مساحت
8563 مترمربع
سال اجرا
1396
زمان اجرا
1 سال