صرافی رز

تجاری
صرافی رز
مکان
تهران - میرداماد
کارفرما
صرافی رز
مساحت
730 مترمربع
سال اجرا
1396
زمان اجرا
1 سال