مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی

تجاری
مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
مکان
گناباد
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
مساحت
33000 مترمربع
سال اجرا
1397 - 1394
زمان اجرا
3 سال