بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت فاطمه زهرا (س)

درمانی
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت فاطمه زهرا (س)
مکان
یزد
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی
مساحت
18400 مترمربع
سال اجرا
1397 - تاکنون
زمان اجرا
3 سال