آزمایشگاه تشخیص طبی یکتا

درمانی
آزمایشگاه تشخیص طبی یکتا
مکان
تهران - خیابان دکتر قریب
کارفرما
آزمایشگاه یکتا
مساحت
113 مترمربع
سال اجرا
1395
آزمایشگاه تشخیص طبی یکتا

آزمایشگاه یکتا واقع در بلوار کشاورز، خیابان قریب، در سه طبقه طراحی و اجرا شده است.  طبقه اول مجموعه به بخش‌های پذیرش، انتظار، نمونه‌گیری و مدیریت آزمایشگاه اختصاص دارد و طبقات دوم و سوم بخش‌های فنی را در برمیگیرد.

 

http://yektalab.com/Main/MainPage.aspx