ویلا دکتر مرتضوی

مسکونی
ویلا دکتر مرتضوی
مکان
لواسان
کارفرما
دکتر مرتضوی
مساحت
500 مترمربع
سال اجرا
95