آزمایشگاه بیمارستان بقیه‌‌الله

درمانی
آزمایشگاه بیمارستان بقیه‌‌الله
Location
تهران
Employer
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
Area
510 مترمربع
Execution Time
1401