پژوهشگاه نیرو

اداری
پژوهشگاه نیرو
مکان
تهران - شهرک غرب
کارفرما
پژوهشگاه نیرو
مساحت
1930 مترمربع
سال اجرا
1397 -1395
زمان اجرا
2 سال