شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان تدبیر پارس

تجاری
شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان تدبیر پارس
مکان
تهران - اشرفی اصفهانی
کارفرما
قرارگاه خاتم الانبیا - شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان تدبیر پارس
مساحت
2338 مترمربع
سال اجرا
1395 - 1394
زمان اجرا
1 سال