تالگو

تجاری
تالگو
مکان
تهران
کارفرما
شرکت تالگو
مساحت
18633 مترمربع
سال اجرا
1395 - 1397
زمان اجرا
2 سال