مطب خانم دکتر ملکان

درمانی
مطب خانم دکتر ملکان
مکان
تهران
کارفرما
خانم دکتر ملکان
مساحت
350 مترمربع
سال اجرا
94-95