آزمایشگاه بهزاد

درمانی
آزمایشگاه بهزاد
مکان
لاهیجان
کارفرما
آقای رحیمی راد
مساحت
234 مترمربع
سال اجرا
1399