آزمایشگاه بیمارستان بقیه‌‌الله

درمانی
آزمایشگاه بیمارستان بقیه‌‌الله
مکان
تهران
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
مساحت
510 مترمربع
سال اجرا
1401