بیمارستان فرهیختگان

درمانی
بیمارستان فرهیختگان
مکان
تهران
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
سال اجرا
1402