هتل بیمارستان گاندی

درمانی
هتل بیمارستان گاندی
مکان
تهران - خیابان گاندی جنوبی
کارفرما
بیمارستان گاندی
مساحت
2000 مترمربع
سال اجرا
1390
هتل بیمارستان گاندی

پروژه هتل بیمارستان گاندی واقع در خیابان گاندی جنوبی تهران، در سال 1390 توسط شرکت مهندسین و مشاوره اسپو طراحی و اجرا شد.

 

https://gandhihospital.ir/