پروژه ها

درمانی
مکان: تهران
سال اجرا: 1401
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
درمانی
مکان: تهران
سال اجرا: 1402
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
درمانی
مکان: لاهیجان
سال اجرا: 1399
کارفرما: آقای رحیمی راد
درمانی
مکان: تهران؛ میدان توحید
سال اجرا: 1401
کارفرما: دکتر امینی
درمانی
مکان: تهران
سال اجرا: 94-95
کارفرما: خانم دکتر ملکان
درمانی
مکان: تهران - خیابان گاندی جنوبی
سال اجرا: 1390
کارفرما: بیمارستان گاندی
درمانی
مکان: تهران - ملاصدرا
سال اجرا: 94-95
کارفرما: بیمارستان بقیه‌الله
درمانی
مکان: تهران - خیابان دکتر قریب
سال اجرا: 1395
کارفرما: آزمایشگاه یکتا
درمانی
مکان: یزد
سال اجرا: 1397 - تاکنون
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی
درمانی
مکان: تهران - نیایش
سال اجرا: 1393 - 1389
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی